Zwolle terug naar HOME. Basisbeweging 

      “De Werkplaats”

THEMA’S  VOOR  DE  DIENSTEN


Op de velddag van 9 september  2012 hebben de aanwezigen via een creatieve werkwijze thema’s aan gedragen die mogelijk in een dienst uitgewerkt zouden kunnen worden. Dat geeft een beeld van wat mensen in de werkplaats aanspreekt, bezighoudt. Of ze willen er wel een dienst over houden, of ze zouden het fijn vinden om daar in een dienst eens bij stil te staan.

De thema’s zijn een aanbod, het is niet zo, dat je daaraan gebonden bent.

Hier volgen de thema’s, in willekeurige volgorde. Soms met summiere toelichting, soms zonder. Elk thema kan op eigen wijze verder uitgewerkt worden.


T H E M A’S


 1. STILTE     wat doet de stilte
 2. PIJN en AANDACHT
 3. OORDELEN- TOLERANTIE  oordelen tast de vrijheid aan
 4. CONFLICTEN daar hebben we het nooit over, in jezelf, met anderen, in je geloof
 5. VERNIEUWING   wat is je kompas, wat moet bewaard blijven
 1. DE VLUCHTIGHEID VAN HET BESTAAN en de waan van alle dag
 2. GEVOELENS EN EMOTIES
 3. REISGENOOT
 4. NAASTE    je bent en je hebt naasten
 5. DE NAR
 6. SCHOONHEID
 7. DE TOP    altijd het hoogste willen?
 8. IK BEN IK EN JIJ BENT JIJ  wie ben jezelf in contacten, identiteit


 1. DANKBAARHEID
 2. VERBINDING
 3. BALANS    ouder worden en nieuwe balans vinden
 4. KWETSBAARHEID   warmte, overgave
 5. VERLEDEN-HEDEN   hoe ga je daar mee om
 6. INZICHT IN JEZELF   voorwaarde voor veranderen
 7. VERZET BIEDEN   versus loslaten- kiezen- overgave- dansen
 8. OPRUIMEN    verdriet, afscheid nemen, focus
 9. WELKE ALLEDAAGSE DINGEN HOUDEN JE GAANDE
 10. LIEFDE
 11. UITHOUDEN IN DE WOESTIJN…..als een cactus
 12. WAT HOUDT MIJ GAANDE  zoek onze drijfveren
 13. ZUCHT NAAR RECHTVAARDIGHEID EN EERLIJKHEID
 14. GEVOEL VAN VEILIGHEID
 15. VRIJHEID OM JE EIGEN GELOOFSONTWIKKELING TE BELEVEN
 16. PALESTINA    
 17. HOE OPEREER JE INTEGER, WELKE DILEMMA’S KOM JE TEGEN IN JE (VRIJW.)WERK?
 18. WAT BETEKENT HET ER VOOR JE NAASTE TE ZIJN?
 19. HET DOOLHOF moeilijke keuzes, veelheid, de juiste weg,kruispunten,balans, oplossing
 20. JE MAG HET KALM AANDOEN