© 2006

© 2010 basisbeweging Zwolle “De Werkplaats”

Zwolle Basisbeweging  

           “De Werkplaats” Welkom. Over ons. De Vieringen. Huiskamers. Inspiratie. Contact. meer info. Links.

Laatste update:   04-06-201950 jaar

2010___________________

14 maart   over “Recht doen”11 april    over “Zien soms even”9 mei       over

   “Op weg naar Pinksteren”13 juni    over   “De Tijd”12 september VELDDAG10 oktober14 november  over  “De Tijd - 2”12 december over

     Liturgie en mystiek


2011___________________

         

9 januari over:
    ademen en op verhaal komen13 februari  over de vrouw van
      Lot13 maart  over
     In beweging zijn  en ...
     Bevrijding


10 april

     Vragen bij het begin

       van de lijdenstijd


8   mei

    Terug van weggeweest12 juni

    Pinksteren .....

     In de flow van de geest11 september - velddag   


9   oktober -  De Aanwezige

     en hoe zijn wij gelijkend?


13 november  - Wat weten we

       eigenlijk over de Islam?


11 december - lied 'Klimmende

        zon' dieper bekijken.


2012 _________________


12 februari - geroepen worden11 maart  VREUGDE


8 april    Opstanding13 mei  Verlangen naar de Zee12 juni  Delen9 sept   Velddag/ startdag


14  oktober  Compassie


11  november Loslaten-       vasthouden(d)

       

9    december

       de bijbel in 1 uur2013___________________


13 januari  Dialoog


10 februari Ontferming


10 maart Vreemd-vreemder-vreemdeling…


10 april  Een verhaal van hoop


12 mei Eenvoud


9 juni Stilte


8 september: Vrede doen


13 oktober: Jubileumdienst:

Werk in uitvoering


10 november: Maakbaarheid


8 dec. Licht, op weg naar Kerstmis


2014___________________


12 januari: Escapisme en participatie samenleving


9 feb. : Compassie


9 maart: Herinneringen


13 april: Ontmoeting


11 mei:  Aangeraakt worden


8 juni: Open Dienst


14 sept.: Velddag


12 oktober: Hoop op vrede


2015 —––––––––––––––––––––


11 januari: Open Dienst


8 februari: Adempauze

8 maa rt Bee ld en Verb eeldi ng


12 april Aand acht


10 mei Vrie ndsc hap


14 juni Pelg rime ren


13 sept. Zin in het lev en


11 okt. Alles stroo mt,

            niets blijft hetzelfde


8 nov. N.a.v. Overdenking

           francisc. Louis Bohte


13 dec. Mens-zijn in kwetsbaarheid en kracht

8 maart Beeld en Verbeelding


12 april Aandacht


10 mei Vriendschap


14 juni Pelgrimeren


13 sept. Zin in het leven


11 okt. Alles stroomt,

            niets blijft hetzelfde


8 nov. N.a.v. Overdenking

           francisc. Louis Bohte


13 dec. Mens-zijn in kwetsbaarheid en kracht2016––––––––––––-


10 jan. Hoe koesteren wij

onze hoop?


14 feb.: Tussen hoop en vrees


13 maart: Verlangen, de

Onderstroom van mijn bestaan


10 april: Barmhartigheid


8 mei: Wat is waarheid?


12 juni: Vertrouwen


11 sept.: Gastvrijkeid


9 okt.: Het belangrijkste boek van Nederland


13 nov.: Verveling en leegte


11 dec.: Kerstkribbigheid
2017 ––––––––––––––––

8 januari Verrassende Godsbeelden


12 februari Hoop


12 maart Kiezen was nooit zo gemakkelijk


9 april Tijd van inkeer


14 mei Vrijheid om te kiezen - dienst rond liederen


11 juni Visioenen


10 september Velddag rond “op weg”


8 oktober Mensen onderweg


12 november Goeie Genade


10 december De gelukkige pessimist: hoe om te gaan met de donkere kanten


2018 —–––––––––––––––


14 januari Op staan: ‘t kan anders


11 februari  Levenskunst “Laveren tussen geluk en kwetsbaarheid”


11 maart In verbondenheid met…


8 april Meister Eckhart


13 mei: Er hangt verandering in de lucht…


10 juni: Het zal mij een zorg zijn?


9 sept :  viering 50 jarig bestaan van de werkplaats


11 nov: Zingen Zangen en Zien


9  dec:  De Quakers

2019  —––––––––––––––––-

13 jan: Samen geloven in……


10 feb: Verleden en verzoening


10 maart: Ontheemd


14 april : ontregelende ervaringen


12 mei : genezing op de sabbat


9 juni: Vrijheid  en verantwoordelijkheid